Dataset extent

&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> bijdragers; Tiles courtesy of <a href="https://geo6.be/">GEO-6</a>

Steunpunten zijn fictieve boorpunten die bij de interpolatie met de boorpunten worden gecombineerd om het diepte- of dikteverloop te sturen zodat een logisch ruimtelijk verloop wordt verkregen. Steunpunten worden met name gebruikt in gebieden met een te geringe dichtheid aan boorpunten. De locatie van een steunpunt en de bijbehorende diepteligging of dikte van de eenheid worden veelal ingeschat op grond van gebiedskennis maar kunnen bijvoorbeeld ook gebaseerd zijn op interpretaties uit sonderingen. 'Steunpunten Oligoceen Aquifersysteem' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

Lees meer

Extra Informatie

Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Thema https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/TOEGEVOEGDGDIVL
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7902
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/HERBRUIKBAAR
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8167
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/VLOPENDATA
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7168
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/KOSTELOOS
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
Toegangsrechten http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
Publicatiedatum 2018-07-01
Geldigheidsperiode vanaf 2015-05-01 tot 2017-11-01

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit