Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Op basis van de Biologische Waarderingskaart (BWK) is een indicatieve kaart met de ruimtelijke spreiding van de Natura 2000 habitats opgemaakt. Sommige karteringseenheden van de BWK kunnen rechtstreeks omgezet worden in Natura 2000 habitats (bvb. natte heide), maar voor de meeste biotopen geldt deze één-op-één relatie niet. Sommige habitattypen kunnen overigens niet afgeleid worden uit de BWK (bvb. waterlopen).

Vanwege de vertaalproblemen tussen BWK en Natura 2000 habitats is sinds 2003 gestart met de rechtstreekse kartering van de habitats op terrein. Vanaf 2004 wordt hierbij ook een aanzet gegeven voor het op terrein bepalen van de staat van instandhouding door een interpretatie van de vegetatiestructuur en de aanwezigheid of bedekking van typische soorten.

Op basis van deze indicatieve habitatkaart is de actuele oppervlakte voor elk habitattype berekend en de verdeling over de verschillende habitatrichtlijngebieden onderzocht.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie versie 5.2. (2008)
Laatst gewijzigd oktober 19, 2019, 01:20 (CEST)
Gecreëerd oktober 19, 2019, 01:20 (CEST)
Contactpunt Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Uitgever Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2008-11-14
Dekking in tijd - Tot 2010-09-02

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit