Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

Studiedienst/GIS Samenvatting:Het Havengebied bakent het deel van het grondgebied van de stad Antwerpen af waar de stad niet over grootschalige gebouw- en weginformatie beschikt. Het stemt overeen met een gebied waar zich voornamelijk havenactiviteiten afspelen. Doel:De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Het bakent tevens het gebied af waarin de haven instaat voor de afhandeling van de vergunningen. Aanmaak:Omhullende getekend op basis van de grootschalige gebouw- en weginformatie waarover de stad beschikt. initieel de begrenzing van de vroegere Grootschalige Basiskaart Antwerpen (GBKA), zijnde de gemeentegrens ter hoogte van het woongebied tot de Royersluis-Straatsburgdok-Noorderlaan ten zuiden van het havengebied en tot het Schelde-Rijn-kanaal en de omleidingsgracht ten oosten van het havengebied.naar aanleiding van de DVO tussen stad en haven omtrent het afhandelen van de vergunningen (lente 2006) is een klein deeltje grootschalige informatie overgedragen aan de stad en is de begrenzing aangepast op basis van de afbakening aangeleverd door de GIS cel van de haven.  Creatiedatum: 2002-10-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2006-04-01T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/8606c18bcccc46c39d318b0668ec1b2b_183
Laatst gewijzigd november 4, 2018, 17:02 (CET)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 11:06 (CEST)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit