Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. HCOV_0200 (Kempens Aquifersysteem) wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagenhoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen. De dataset "HCOV_0230, dikte van het Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem" geeft in een raster per rastercel de dikte weer van deze hydrogeologische laag.

De sub-eenheid "HCOV_0230 Pleistoceen en Plioceen Aquifer" vormt in grote delen van de Kempen de bovenste freatische aquifer. Ze wordt gevormd door de Tertiaire en vroeg-Quartaire zanden behorende tot de Formaties van Brasschaat, Merksplas, Mol, Poederlee, Kasterlee en Lillo en is afgescheiden van de rest van het Kempens Aquifersysteem door de eerder dunne, soms heel lokale Pliocene kleiige laag.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd februari 8, 2019, 17:52 (CET)
Gecreëerd december 11, 2017, 16:20 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2011-05-09
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2005-01-01
Dekking in tijd - Tot 2005-01-01

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit