SB/GB SamenvattingEen inventaris van alle afsluitingen en oeverzones in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer).De oeverzone is weergegeven als lijn. Deze lijn is de rand van het wateroppervlak op moment van opmeten.DoelKennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software.BasisKaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort afsluiting of oeverafwerking) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.  Creatiedatum: 2014-03-31T00:00:00  Revisiedatum: 2016-10-17T00:00:00  Update frequentie: dagelijks  Beheer: cel Productbeheer - Christian Ysenbaardt, Joke Van De Maele

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/eea8ba5f831243368b31c2cff4a21235_678
Laatst gewijzigd september 4, 2019, 20:01 (CEST)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 11:04 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-07-23
Thema geospatial

Activiteitenstroom