STRAATOBJECTEN_HEKWERK_ALGEMEEN Stadsontwikkeling/Beheer_en_Onderhoud Hekwerken worden in stedelijke gebieden geplaatst ten behoeve van de veiligheid. Met dit ene object wordt voorzien ineen oplossing voor de afbakening, scheiding en articulatie van de publieke ruimte. De meest gekende toepassingen zijnde hekwerken langsheen bruggen en opgaande constructies, rondom dokken en kaden en langsheen vijvers en kanalen.Antwerpen heeft geen traditie in het plaatsen van hekwerken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mechelen of Lier, waarhet water door de stad loopt en om veiligheidsredenen balustrades werden geplaatst als afboording. In Antwerpen staathet enige noemeswaardige hekwerk langsheen de kaaien, waar stad en havengebied in de 19de eeuw door een hekwerkwerden gescheiden; enkel de wandelterrassen lieten een blik toe op het havengebeuren.Sinds een aantal jaren duikt het hekwerk als straatmeubilair terug op. Meestal is de aanleiding de bescherming van de zwakkeweggebruiker tegen het snelle en agressieve gemotoriseerd verkeer. De laatste jaren vind je ze ook meer en meer langsheentrambanen – een spoorvoertuig heeft immers altijd en overal voorrang. Bovendien wordt het steeds vaker voorgesteld alsalternatief op de vele reeksen (verkeers) palen in de stad – met of zonder de mogelijkheid van begroening ertegen doorklimplanten of haagstructuren.De Lijn en de groendienst zijn vandaag de grootste plaatsers van hekwerken en afsluitingen in de stad. De VlaamseVervoersmaatschappij plaatst ze op perrons langsheen centrale tram- en busbanen en als bescherming/afscheiding vande niet-overrijdbare beddingen. Het Stads- en buurtonderhoud gebruikt hekwerken op de groen- en speelterreinen als,afboording van vijvers en borders, als structuur voor hagen en klimplanten, om ballen op sport- en speelterreinen teondervangen, .... Daarnaast werden in het verleden vaak kettingpaaltjes geplaatst aan schoolomgevingen, teneindekinderen te beletten (impulsief) de straat over te steken bij het verlaten van de schoolpoort. Tenslotte is er nog eenwegneembare/neerklapbare afsluiting die gebruikt wordt op pleinen om markten, foren of andere festiviteiten bij wijzevan uitzondering toegang tot het plein te verlenen.  Creatiedatum: 2012-09-01T00:00:00  Update frequentie: dagelijks  Beheer: Luc Van Bogaert  Contact: luc.vanbogaert@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/42c19cfe023445eeb75698d6adeeef61_276
Laatst gewijzigd mei 4, 2020, 21:18 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-16
Thema geospatial

Activiteitenstroom