HOGER_ONDERWIJS_OVERZICHT BZ/SSO Samenvatting:Lokalisatie en documentatie van het hoger onderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van het hoger onderwijs weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Het hoger onderwijs is ingedeeld volgens het volgende subtype: hogeschool en universiteit. Aanmaak:LS verwerkt de locaties van scholen uit het stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA). Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort.  Creatiedatum: 2007-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2007-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2019-09-01T00:00:00  Beheer: GIS-beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/0047052fbbe94040bfe0b9fcad635212_636
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:46 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom