WACHTPOST SSO/STAT De huisartsenwachtpost is er om u bij dringende medische problemen te helpen wanneer uw eigen huisarts afwezig is.U hebt er als patiënt alle belang bij om steeds zelf naar de huisartsenwachtpost te gaan indien dit enigszins mogelijk is. Daar kan de arts u in betere omstandigheden onderzoeken en helpen. Er is steeds een arts aanwezig. Zo vermijdt u lange wachttijden.Indien u zich, om medische reden, niet kunt verplaatsen, kunt u een huisbezoek aanvragen.De huisartsenwachtpost werkt nauw samen met de spoeddiensten van de verschillende ziekenhuizen, zodat deze waar nodig voor bijkomende specialistische hulp kunnen zorgen.Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht zorgt de post voor:voorlichting en advieseen raadplegingeen huisbezoek indien een patiënt niet naar de post kan komenVan elke raadpleging of huisbezoek krijgt uw huisarts een verslag.  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/3aefd19e999a47dfa4c089c0931b9f5e_527
Laatst gewijzigd juni 4, 2020, 21:34 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-16
Thema geospatial

Activiteitenstroom