IMPULS_EURO_URBAN1 Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:Urban 1 was een specifiek stedelijk initiatief van de Europese Gemeenschap opgestart in het kader van de heropleving van probleembuurten in steden binnen de Europese Unie. Het programma liep van 1994 tot 1999 en werd ge(co)financierd vanuit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)' en het 'Europees Sociaal Fonds (ESF)'. Na Urban 1 werd in 2000 het urban 2 programma opgestart. Zoals Urban 2 is Urban 1 een regionaal afgebakend programma. Bron: AG Vespa. Doel:Visualisatie en afbakening van het Urban 1 gebied voor de stad Antwerpen. Aanmaak:Antwerpen Noord en Oud-Borgerhout werden afgebakend als Urban 1 gebied op basis van hun kenmerken als 'probleembuurten' (sociaal-economisch zwakkere bevolking, een negatief imago, verwaarlozing en leegstand van panden, ..). Het subsidieprogramma voor de stad Antwerpen van URBAN 1 wilde de inspanningen echter vooral concentreren op de stationsomgeving ten Noorden van de Carnotstraat. Binnen dit gebiedgerichte kader werden een hele reeks projecten (mede) gerealiseerd: bedrijvencentrum NOA, heraanleg De Coninckplein, Permeke, Designcenter, Ecohuis, Wijkmanagement, renovatie schoolgebouwen Schoolplak, project Gevelrenovatie, Bron: AG Vespa  Creatiedatum: 2001-11-15T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Heidi Vandenbroecke  Contact: heidi.vandenbroecke@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/2923d7e933cb441181f185614f4b583d_186
Laatst gewijzigd augustus 4, 2020, 21:49 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom