Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 1.0 - Toestand 20/07/2006
Laatst gewijzigd februari 8, 2019, 19:14 (CET)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:52 (CET)
Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Datum publicatie 2006-10-04
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2006-07-20
Dekking in tijd - Vanaf 2005-07-05
Dekking in tijd - Tot 2006-07-20

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit