Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Dit bestand bevat de afbakeningen van de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 oktober 1988, 20 september 1996, 23 juni 1998, 17 juli 2000 en 22 juli 2005. De vogelrichtlijn of de Europese Richtlijn 2009/147/EG heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. De belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. De aanduiding of afbakening van de gebieden is gebeurd op het terrein op analoge kaarten. De digitalisering is gebeurd op het scherm met behulp van middenschalig kaartmateriaal op schaal 1/25.000 of op 1/50.000.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Toestand 22/07/2005
Laatst gewijzigd mei 30, 2020, 06:15 (CEST)
Gecreƫerd januari 29, 2018, 16:14 (CET)
Contactpunt Agentschap voor Natuur en Bos
Uitgever Agentschap voor Natuur en Bos
Datum publicatie 2005-07-01
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2005-07-22
Dekking in tijd - Vanaf 2000-07-17
Dekking in tijd - Tot 2005-07-22

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit