ERFGOEDINVENTARIS_EKEREN  Samenvatting:Inventaris van het bouwkundig erfgoed in Ekeren (uitbreiding van de architectuurinventaris Bouwen door de eeuwen heen - deel 3nd). Doel:In kaart brengen van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in het district Ekeren. Aanmaak:Op basis van de aangeleverde percelenkaart en archiefonderzoek.  Creatiedatum: 2012-02-13T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-02-13T00:00:00  Beheer: Tamara Rogiest  Contact: tamara.rogiest@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/0b6f9c43ceb04e22839869577b43624a_168
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:49 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom