ERFGOEDINVENTARIS_EKEREN  Samenvatting:Inventaris van het bouwkundig erfgoed in Ekeren (uitbreiding van de architectuurinventaris Bouwen door de eeuwen heen - deel 3nd). Doel:In kaart brengen van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in het district Ekeren. Aanmaak:Op basis van de aangeleverde percelenkaart en archiefonderzoek.  Creatiedatum: 2012-02-13T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-02-13T00:00:00  Beheer: Tamara Rogiest  Contact: tamara.rogiest@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/0b6f9c43ceb04e22839869577b43624a_168
Laatst gewijzigd mei 4, 2019, 19:03 (CEST)
Gecreëerd maart 21, 2019, 09:24 (CET)
Contactpunt GIS-dienst Stad Antwerpen
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-05-04
Thema geospatial

Activiteitenstroom