Dit is de lijst van appartementen gehanteerd door IVAGO om het onderscheid te maken welke gebouwen/adressen NIET door het normaal inzamelregime bediend worden. Specificaties dataset IVAGO-appartementen: De dataset IVAGO-appartementen bevat onderstaande kolommen met gegevens: Naam Residentie: naam van het appartementsgebouw Adres: naam van de straat waar de residentie is gevestigd Huisnr van: start huisnummers van het appartementsgebouw huisnr tot: einde huisnummers van het appartementsgebouw X : code die aangeeft hoe de huisnummering in het appartementsgebouw loopt. Er zijn 3 mogelijke codes: 1: numeriek bv. 1-2-3-4-5 2: even bv. 2-4-6-8 3: oneven: bv. 1-3-5-7-9

PC: postcode Gemeente: deelgemeente van Gent   IVAGO biedt 3 datasets aan: IVAGO-appartementen IVAGO-inzamelkalender IVAGO-stratenlijst Op basis van deze datasets kan een persoonlijke ophaalkalender per adres opgevraagd worden.   Hoe ga ik aan de slag met deze datasets? Raadpleeg het bestand “IVAGO-appartementen” Dit bestand bevat een lijst van alle

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter https://datatank.stad.gent/4/milieuennatuur/ivagoappartementen
Laatst gewijzigd november 9, 2017, 11:46 (CET)
Gecreëerd maart 8, 2017, 09:08 (CET)
Datum publicatie 2016-03-31T14:48:39+0000
Laatst gewijzigd (originele) 2017-03-06T21:45:41+0000
Thema http://ns.thedatatank.com/dcat/themes#Environment

Activiteitenstroom