Specificaties dataset IVAGO-stratenlijst: De dataset IVAGO-stratenlijst bevat onderstaande kolommen met gegevens: Straatnaam : Officiële straatnaam Straatcode : code gebruikt door stad Gent lv : l = landelijk gebied – bewoners bieden hun restafval en GFT aan in containers v = verstedelijkt gebied – bewoners bieden hun restafval aan in gele IVAGO-zakken v/l = een deel van de straat valt in verstedelijkt gebied en een ander deel valt in landelijk gebied; zie de kolommen ‘even van/tot’ en ‘oneven van/tot’ voor de exacte afbakening van straatdelen

Sector : IVAGO deelde haar werkingsgebied op in 64 ophaalrondes. De verschillende rondes in Gent krijgen een letter V of L en 2 cijfers. Aan de hand van deze code kan je de straat linken aan de ophaaldagen vermeld in de dataset IVAGO-inzamelkalender. Even van : straten die in 2 sectoren of ophaalrondes vallen krijgen hier een duidelijke afbakening. Het getal duidt op het huisnummer aan de even kant waar de sector (zie kolom sector) begint. opgelet: de codes "-1" en "-

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter https://data.stad.gent/data/147
Laatst gewijzigd december 2, 2019, 18:01 (CET)
Gecreëerd september 11, 2019, 12:04 (CEST)
Datum publicatie 2016-03-31T14:50:39+02:00
Laatst gewijzigd (originele) 2017-03-06T21:45:41+01:00

Activiteitenstroom