Werkelijke (gerealiseerde) ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst per Algemene Rekening, BeleidsVeld en EconomischeSectorCode, in de Jaarrekeningen 2006 van de Vlaamse gemeentebesturen (cf. Beleids- en BeheersCyclus).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid
Laatst gewijzigd maart 5, 2018, 10:48 (CET)
Gecreëerd maart 5, 2018, 10:47 (CET)

Activiteitenstroom