Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Overzicht van de jachtterreinen die opgenomen zijn op goedgekeurde jachtplannen. Een jachtterrein is een aaneengesloten terrein, dat uit één of meer percelen bestaat waarop eenzelfde jachtrechthouder of een groep van jachtrechthouders het jachtrecht heeft. De goedkeuring van een jachtplan is in overeenstemming met Afdeling 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 (B.S. 12 juni 2014). Een voorstel van jachtplan moet jaarlijks voor 1 april door een jachtrechthouder of de wildbeheereenheid ingediend worden bij de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het jachtterrein of het grootste gedeelte ervan ligt. De betrokken arrondissementscommissaris keurt voor 1 juli het jachtplan goed, nadat hij eventueel aanpassingen heeft aangebracht, overeenkomstig artikel 31 en 32 van bovengenoemd Besluit. Een jachtplan kan worden aangepast in de loop van een jachtseizoen. Een aanpassing kan echter geen betrekking hebben op een uitbreiding van het jachtterrein. Indien geen nieuw voorstel van jachtplan of een verklaring van behoud van een ongewijzigd jachtplan wordt ingediend vóór 1 april van een lopend jaar, vervalt de goedkeuring van het jachtplan van het vorige jaar automatisch op 1 juli.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie seizoen 2019-2020.02
Laatst gewijzigd mei 2, 2020, 07:47 (CEST)
Gecreëerd februari 8, 2020, 04:10 (CET)
Contactpunt Arrondissementscommissaris Antwerpen
Uitgever Agentschap voor Natuur en Bos
Datum publicatie 2020-01-24
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2020-01-14
Dekking in tijd - Vanaf 2019-07-01
Dekking in tijd - Tot 2020-06-30

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit