Organisaties

Stad Gent

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

Titel: Jeugdwerklokalen van de erkende jeugdverenigingen Samenvatting: De lokalen die gebruikt worden door de jeugdverenigingen die door de Stad Gent erkend zijn. Doel: Met deze dataset worden de jeugdwerklokalen in kaart gebracht - situering tov functies in het BPA / gewestplan / RUP   Attributen: ORGANISATIE: Naam van de jeugdvereniging

JD_STRAAT: straat waar het lokaal gelegen is

JD_HUISNR: huisnr van het lokaal indien van toepassing

JD_POSTCODE: postcode adres

JD_GEMEENTE: gemeente adres

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter https://datatank.stad.gent/4/doelgroepen/jeugdwerklocaties
Laatst gewijzigd december 9, 2017, 12:01 (CET)
Gecreëerd maart 8, 2017, 09:07 (CET)
Datum publicatie 2016-03-31T14:46:33+0000
Laatst gewijzigd (originele) 2017-03-06T21:45:41+0000
Thema http://ns.thedatatank.com/dcat/themes#LivingHealthWelfare

Activiteitenstroom