Het Topstukkendecreet moet ervoor zorgen dat zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen in Vlaanderen niet verloren gaan. Op basis van het decreet wordt een Topstukkenlijst samengesteld met voorwerpen en verzamelingen waarvoor speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen gelden. Deze voorwerpen en verzamelingen komen ook in aanmerking voor restauratiesubsidies.

Informatie over wat wel en niet is toegestaan met de stukken en de procedures om een topstuk in bruikleen te geven, uit te voeren of te restaureren, wordt aan de eigenaars en beheerders persoonlijk meegedeeld.

De Topstukkenlijst bestaat uit twee hoofdafdelingen: individuele voorwerpen verzamelingen.

Beide hoofdafdelingen worden onderverdeeld in de volgende afdelingen: archeologisch erfgoed historisch erfgoed cultuurhistorisch erfgoed artistiek erfgoed wetenschappelijk erfgoed.

Lees meer

Data en bronnen

Deze dataset bevat geen informatie

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:26 (CET)
Gecreƫerd juni 4, 2015, 10:44 (CEST)

Activiteitenstroom