Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Deze kaart geeft voor iedere 10m-cel binnen het Vlaamse Gewest het werkelijke landgebruik weer, en dit voor referentiejaar 2013.

Het concept ‘landgebruik’ verwijst naar het daadwerkelijke gebruik van de grond voor welbepaalde menselijke activiteiten zoals huisvesting, industrie en diensten, recreatie,…of teelten, zoals akkerbouw, grasteelt, ...of natuurlijke begroeiing , zoals bos, struikgewas,...

Het werkelijke landgebruik van een locatie is uiteraard niet noodzakelijk identiek met de juridisch-planologische bestemming van deze locatie. Gronden kunnen bestemd zijn als woongebied, maar effectief in gebruik als grasland of akkerland. Deze kaartbevat geen informatie over de planologische bestemming.

Het werkelijke landgebruik, zoals op deze kaart weergegeven, is samengesteld op basis van de 4 dataniveaus van het 'landgebruiksbestand 2013'. Meer bepaald gebeurt dit door een combinatie en aggregatie van een aantal categorieën uit de verschillende dataniveaus van dit landgebruiksbestand.

Voor meer details over de totstandkoming van het onderliggende 'landgebruiksbestand' (met 4 dataniveaus) wordt verwezen naar het rapport 'landgebruiksbestand referentiejaar 2013' dat je terugvindt op https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd juni 6, 2020, 05:56 (CEST)
Gecreëerd december 13, 2018, 19:34 (CET)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
Uitgever Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit