Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

De landschapskenmerkenkaart is het resultaat van de aanvullende inventaris van de ruimtelijke landschapskenmerken van bovenlokaal belang in Vlaanderen. De geïnventariseerde ruimtelijk structurerende landschapselementen en -kenmerken zijn zowel van fysische (reliëf, hydrografie,...), biotische (planten, struiken, bomen, cultuurgewassen,...) of menselijke (nederzettingsgeografie, landname en kolonisatie, wonen en werken, landbouw en industrie, verkeer en transport,...) aard. De term "ruimtelijk structurerend landschapskenmerk" is geoperationaliseerd a.h.v. 3 criteria: het kenmerk heeft door zijn aanwezigheid een invloed op de opbouw, ruimtelijke configuratie; het is visueel dominant aanwezig en het heeft een bakenfunctie; het is typisch oriënterend voor een bepaalde streek. De kartering van de belangrijke landschapskenmerken is uitgevoerd op kaartschaal 1 : 50 000.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 2002.2
Laatst gewijzigd oktober 24, 2020, 09:10 (CEST)
Gecreëerd juni 6, 2020, 05:54 (CEST)
Contactpunt Agentschap Onroerend Erfgoed
Uitgever Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum publicatie 2002-11-12
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2002-11-12
Dekking in tijd - Vanaf 2002-05-21
Dekking in tijd - Tot 2002-11-12

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit