Leegstandsregister Financiën Het stedelijk leegstandsregister van woningen en gebouwen is een openbaar bestuursdocument dat ook enkele kleine (bedrijfs-)gebouwen en handelszaken met een oppervlakte van minder dan 500m² bevat.- Onder de term “woningen” worden panden/entiteiten met een woonfunctie verstaan.- Onder de term “gebouwen” vallen locaties met een andere functie dan een woonfunctie (bv. kantoren, handelszaken, handelshuizen, magazijnen enz. …). Omwille van privacy-redenen worden er géén eigenaarsgegevens vermeld. Elke burger kan wel een kadastraal uittreksel aanvragen bij de FOD Financiën maar er zijn strenge regels opgelegd ingevolge de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om uw interesse voor een bepaalde woning kenbaar te maken, dient u zelf de eigenaar(s) te contacteren. U kunt bijvoorbeeld eerst nakijken of het pand actief te koop/te huur wordt aangeboden via het internet of een briefje in de bus posten.Meer informatie alsook het reglement m.b.t. de leegstandsbelasting kunt u terugvinden op de website: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/belastingen-en-retributies/belastingen/belasting-op-leegstaande-woningen-of-gebouwen-1Doel: deze laag laat toe om alle records die in deze lijst voorkomen op perceelsniveau te lokaliseren. Ze kan worden gebruikt in toepassingen om te visualiseren en opzoekingen te doen (zoals Stad in Kaart of Loket RO) of om geautomatiseerde gegevensbevraging mogelijk te maken (zoals in MVI).Aanmaak: De bron van deze laag is de toepassing BIAS, waarin de dienst Financiën/Eigendomsbelasting dagdagelijks de gegevens bijhoudt. Bij het begin van elke maand wordt een extractie gemaakt en in GIS gebracht door de Studiedienst (SSO). Een geautomatiseerde upload zodat de gegevens dagelijks up-to-date zijn wordt momenteel voorbereid.  Creatiedatum: 2013-10-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-07-02T00:00:00  Revisiedatum: 2018-07-02T00:00:00  Update frequentie: maandelijks  Beheer: Eigendomsbelasting  Contact: eigendomsbelasting@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/891bdc6ad9664a0f9167460cebfaf3ed_201
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:47 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom