LOCATIE_LEVENSBESCHOUWING_OVERZ Stad Antwerpen Samenvatting:Lokalisatie en documentatie van de meestal erkende lokaties voor levensbeschouwing op het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van de lokaties voor levensbeschouwing weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De lokaties zijn ingedeeld volgens het volgende type: boeddhisme, christelijke denominaties en levensbeschouwingen, hindoeïsme, humanisme - vrijzinnigheid, islam, jaïnisme, judaïsme, soefisme. Aanmaak:De aanmaak verliep in 2 fasen: opmaak gids voor levensbeschouwelijke diversiteit in Antwerpen, verwerking in GIS.  Creatiedatum: 2008-12-15T00:00:00  Publicatiedatum: 2013-04-04T00:00:00  Beheer: Pieter Beck  Contact: pieter.beck@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/2126bef81c6746e086f86fdca2f87446_37
Laatst gewijzigd september 4, 2019, 20:05 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-08-21
Thema geospatial

Activiteitenstroom