MARKT_DETAIL Studiedienst/GIS Samenvatting:Localisatie van alle markten op het grondgebied van de stad Antwerpen.De laag houdt niet rekening met tijdelijke locaties van de markten vanwege wegenwerken, maar gaat uit van de gangbare locatieDoel:De geo-laag geeft de exacte locatie van de markten weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid... Aanmaak:De inventarisatie gebeurtop basis van de gegevens van de dienst OS Bedrijvenloket. Er werd niet alleen gekeken naar de concrete lokatie, maar ook het niveau waarop de markt functioneert (lokaal, bovenlokaal), de marktdagen, het markttijdstip en de soort markt werden in beeld gebracht.  Creatiedatum: 2004-02-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-09-11T00:00:00  Revisiedatum: 2020-02-17T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/09f74238f01348518ba74e6c53480e55_202
Laatst gewijzigd augustus 4, 2020, 21:46 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom