MARKT_OVERZICHT Studiedienst/GIS Samenvatting:Localisatie van alle markten op het grondgebied van de stad Antwerpen. De laag houdt niet rekening met tijdelijke locaties van de markten vanwege wegenwerken, maar gaat uit van de gangbare locatieDoel:De geo-laag geeft de exacte locatie van de markten weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid… Aanmaak:De inventarisatie gebeurtop basis van de gegevens van OS Bedrijvenloket. Er werd niet alleen gekeken naar de concrete lokatie, maar ook het niveau waarop de markt functioneert (lokaal, bovenlokaal), de marktdagen, het markttijdstip en de soort markt werden in beeld gebracht.  Creatiedatum: 2004-02-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-09-11T00:00:00  Revisiedatum: 2020-02-17T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/3cf3d8a45b434e218fa0759662eae7d3_38
Laatst gewijzigd augustus 4, 2020, 21:47 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom