Deze mobiliteitsstudie kadert in de uitvoeringsprocedure van een milieueffectenrapport (MER). Ze geeft een duidelijk antwoord op de vraag: “Welke oplossingen kunnen de doorstroming van het verkeer op de noordelijke ring om Brussel (R0) positief beïnvloeden?” Op basis van dit rapport kan de opdrachtgever, Agentschap Wegen en Verkeer - Vlaamse overheid, een kwalitatieve, toekomstgerichte oplossing voor de Brusselse ring uitwerken. Het Verkeerscentrum voerde de studie uit in samenwerking met het studiebureau MINT. De doorrekeningen zijn uitgevoerd met het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/mobiliteit-ring-brussel-noord-2010-101007
Versie 20160125.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd januari 12, 2016, 15:46 (CET)

Activiteitenstroom