MNZ_MONUMENTEN  Samenvatting:Met monument wordt bedoeld: een perceel waarop een deel van een wettelijke monumentbescherming, een volledige wettelijke monumentbescherming of tegelijkertijd meerdere wettelijke monumentbeschermingen hun uitwerking hebben. Doel:Om via GIS of ArcExplorer voor monumentenzorg een visueel beslissingsondersteunend systeem ter beschikking te hebben. In latere fasen eventueel uit te breiden naar andere toepassingen. Aanmaak:De dataset werd opgebouwd vanuit de beschermingslijst, het Access dbms van monumentenzorg, waarvoor de data werden overgenomen van de oorspronkelijke wettelijke beschermingsbesluiten. De overdracht naar het GIS gebeurde via de percelenlaag van de GBKA.  Creatiedatum: 2006-02-22T00:00:00  Beheer: Tamara Rogiest  Contact: tamara.rogiest@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f7aade1654694ecfb2b32163a57d5bd5_207
Laatst gewijzigd juni 4, 2020, 21:30 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-15
Thema geospatial

Activiteitenstroom