Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Het Natuurrichtplan (NRP) is een gebiedsspecifiek plan dat op grond van het Natuurdecreet werd opgesteld voor gebieden in het Vlaams Ecologisch Netwerk, het Ingegraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk, de Speciale Beschermingszones en de Ramsargebieden.

Het natuurrichtplan geeft aan wat op het vlak van natuurbehoud voor een specifiek gebied wordt beoogd. Een natuurrichtplan bevat daartoe in het bijzonder:

een gebiedsvisie die het streefbeeld weergeeft voor de natuur en het natuurlijk milieu; een beschrijving van de richtinggevende, stimulerende en bindende maatregelen inzake natuurbehoud die nodig zijn om de gebiedsvisie te realiseren; een opsomming van de instrumenten die nodig zijn om de gebiedsvisie te verwezenlijken. Bij ministerieel besluit zijn volgende natuurrichtplannen vastgesteld:

Heuvelrug-benedenstrooms (MB 14 juli 2008), Demervallei tussen Diest en Aarschot (MB 5 februari 2008 ), Hoge Kempen (MB 12 november 2008), De Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het Raspailleboscomplex en Geitebos (MB 14 mei 2009), Duinen van de Middenkust tussen Oostende en Blankenberge (MB 17 december 2007), Het Hoppeland van Poperinge en de Zuidelijke IJzervlakte (MB 16 april 2008). De datalaag publiceert enkel de perimeters waarbinnen de respectievelijke NRP’s geldig zijn. Voor de specifieke inhoud van de NRP’s wordt verwezen naar de documenten die gepubliceerd zijn op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos en waar naar verwezen wordt in de data.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Finale versie
Laatst gewijzigd juni 6, 2020, 06:33 (CEST)
Gecreëerd juni 28, 2019, 23:25 (CEST)
Contactpunt Agentschap voor Natuur en Bos
Uitgever Agentschap voor Natuur en Bos
Datum publicatie 2018-06-01
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2018-06-01
Dekking in tijd - Tot 2099-12-31

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit