Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De oude nitraatgevoelige gebieden en nitraatrisicozones werden afgebakend bij besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot aanduiding van de nitraatgevoelige gebieden in het kader van het Decreet van 24 januari 1984. De bedoeling van de afbakening van deze gebieden was de huidige en potentiƫle drinkwaterwingebieden, voor wat betreft grondwater, voor verontreiniging door meststoffen te beschermen. Hiermee werd ook gevolg gegeven aan de vereiste toepassing van de Europese Nitraatrichtlijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de nitraatgevoelige gebieden en de nitraatrisicozones. In de praktijk houdt dit in, dat in nitraatgevoelige gebieden maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per ha per jaar mag worden toegepast; er is daar eventueel ook mogelijkheid tot derogatie. In de nitraatrisicozones geldt een verstrenge uitrijregeling. Sinds 1 januari 2007 is heel Vlaanderen kwetsbaar gebied in het kader van de nitraatrichtlijn. Desondanks zijn de vroegere nitraatgevoelige gebieden en nitraatrisicozones tot op heden niet ontheven, onder meer omdat de nitraatgevoelige gebieden een deel van de gebieden zijn waar beheersovereenkomsten Water kunnen gesloten worden. De nitraatrisicozones hebben weliswaar geen enkele betekenis meer in het mestbeleid.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd maart 15, 2019, 18:17 (CET)
Gecreƫerd november 6, 2015, 17:30 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2013-07-12
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 1995-12-20T00:00:00
Dekking in tijd - Tot 2007-01-01T00:00:00

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit