In de periode 2011–2014 realiseerde de Vlaamse overheid de Kempense Noord-Zuid verbinding. Dit mobiliteitsproject voorzag in de aanleg van een 7 km lange nieuwe wegverbinding tussen de gemeenten Geel en Kasterlee, de N19g, die parallel loopt aan de bestaande N19. Gelijktijdig werd ook het op- en afrittencomplex Geel-West van de E313 en de brug over het Albertkanaal in Geel-Punt volledig heraangelegd door de bouw van de zogenaamde ‘fly over’. Dit alles met het oog op vlotter en veiliger verkeer in de Kempense regio. Het Vlaams Verkeerscentrum ging na wat de effecten zijn van de aanleg van de N19g op het verkeersbeeld. Daarvoor liet het het verkeer voor en na de aanleg in kaart brengen met een 0-meting in 2011 en een 1-meting in 2016. De ingewonnen gegevens zijn verkeerstellingen, de herkomst en bestemming van het verkeer, de gevolgde routes en de verkeersafwikkeling (reistijden).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/noord-zuid-verbinding-kempen-170207
Versie 20170726.1
Laatst gewijzigd juli 26, 2017, 11:33 (CEST)
Gecreëerd juli 26, 2017, 11:26 (CEST)

Activiteitenstroom