Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de onderwijsinstellingen (scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs,...) die gefinancierd, gesubsidieerd of erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Volgende types komen voor: - Gewoon kleuteronderwijs - Buitengewoon kleuteronderwijs - Gewoon lager onderwijs - Buitengewoon lager onderwijs - Voltijds gewoon secundair onderwijs - Buitengewoon secundair onderwijs - Deeltijds beroepssecundair onderwijs - Deeltijdse vorming - Leertijd - Hoger beroepsonderwijs (hbo5) in het volwassenenonderwijs - Hogescholen - Universiteiten - Basiseducatie - Secundair volwassenenonderwijs - Deeltijds kunstonderwijs

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Versie 2018-07-04
Laatst gewijzigd november 8, 2018, 18:55 (CET)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 14:18 (CEST)
Datum publicatie 2018-07-04
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2018-07-04
Dekking in tijd - Vanaf 2013-11-28
Dekking in tijd - Tot 2018-07-04

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit