Het Verkeerscentrum onderzoekt in dit rapport of het toepassen van de exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol’ op de alternatieven Meccanoverbinding en Oosterweel-noord verbinding, gecombineerd met het ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’, resulteert in gelijkaardige effecten als bij de Oosterweelverbinding. De termen ‘alternatief’, ‘ontwikkelingsscenario’ en ‘exploitatievariant’ werden gehanteerd in het kader van het Plan-MER proces voor de Oosterweelverbinding. Dit Plan-MER is begin februari 2014 door de dienst MER goedgekeurd. Het eindrapport is opvraagbaar via mervlaanderen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/gedifferentieerde-tol-140423
Versie 20160125.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd december 17, 2015, 15:02 (CET)

Activiteitenstroom