GEBRUIKSOPENRUIMTE_RECREATIEF_MEDEGEBRUIK Stadsontwikkeling / Ruimte De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen.Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan.  Beheer: Pieter Beck  Contact: pieter.beck@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/883a03565e314aeda3f71861b1460597_178
Laatst gewijzigd september 4, 2019, 20:05 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-08-05
Thema geospatial

Activiteitenstroom