Deze dataset geeft de voornaamste resultaten uit de epb-aangiftes op vlak van de geometrie van het gebouw zoals bv. het beschermd volume, inertie, glasoppervlakte, vensteroppevlakte, enz. De data wordt weergegeven tot op het niveau van de energiesector omdat bepaalde gegevens op dit niveau geregistreerd worden. Voor sommige aangiftes kan het zijn dat de waarde voor de VENTILATIE_ZONE_ID of ENERGIE_SECTOR_ID niet gekend is. Dit is te wijten aan het feit dat het EPW-formulier pas in 2009 in het Staatsblad is verschenen. Implementatie: 3/12/2009 (vanaf softwareversie 1.3).

Lees meer

Extra Informatie

Uitgever Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
Thema http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/ENER
Toegangsrechten http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
Bijsluiter https://open-data.energiesparen.be/HTML/06_AG_OVERZICHT_GEOMETRIE_DETAIL.html
Laatst gewijzigd 2019-01-21T09:01:33

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit