PERCEEL BZ/SSO Samenvatting:De afbakening van het kadastraal perceel (zoals dit voorkomt op het kadastraal plan) ingepast op de grootschalige basiskaart. Elk perceel heeft een perceelidentificatie zoals geregistreerd bij de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED). Doel:Worden in hoofdzaak gebruikt door financiën, vergunningen, milieu, patrimonium, om gecombineerd met de kadastrale legger snel en efficiënt kadastergegevens te kunnen raadplegen. Aanmaak:Digitalisatie van de kadastrale plannen, ingepast op de grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 1998-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 1998-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2020-09-16T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: GIS beheer - GIS-beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/open-data/over-opendata/contacteer-open-data
Uitgever https://antwerpen.be
Thema http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/REGI
Bijsluiter https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f8f9abe1d2ce4fbbbcd465b389a4b4d8_213
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Publicatiedatum 2018-12-06T22:30:03
Laatst gewijzigd 2021-03-29T11:31:15

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit