PERCEEL BZ/SSO Samenvatting:De afbakening van het kadastraal perceel (zoals dit voorkomt op het kadastraal plan) ingepast op de grootschalige basiskaart. Elk perceel heeft een perceelidentificatie zoals geregistreerd bij de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED). Doel:Worden in hoofdzaak gebruikt door financiën, vergunningen, milieu, patrimonium, om gecombineerd met de kadastrale legger snel en efficiënt kadastergegevens te kunnen raadplegen. Aanmaak:Digitalisatie van de kadastrale plannen, ingepast op de grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 1998-09-01T00:00:00  Beheer: GIS beheer - GIS-beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f8f9abe1d2ce4fbbbcd465b389a4b4d8_213
Laatst gewijzigd oktober 4, 2019, 20:06 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-09-26
Thema geospatial

Activiteitenstroom