De transportstromen zijn een maat voor de activiteit van de sector transport. De transportstromen van het personenvervoer worden geëvalueerd aan de hand van de personenkilometers afgelegd met privévoertuigen over de weg (auto, moto en autocar), met het openbaar vervoer over de weg (lijnbus en tram) en met de trein.

Tot 2012 berekende de FOD MV zowel de federale als de gewestelijke data voor het aantal kilometers afgelegd met de auto, moto of autocar o.b.v. data van de gewesten. Maar de federale en gewestelijke administraties beslisten dat vanaf 2013 de gewesten volledig verantwoordelijk werden voor de berekening van het aantal kilometers. De door Vlaanderen gebruikte methodologie verschilt van de vroeger door de FOD MV gebruikte methode. De data voor 2013 zijn dan ook niet vergelijkbaar met de data 2000-2012.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Gecreëerd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld

Activiteitenstroom