POSTKANTOOR_OVERZICHT  Samenvatting:Localisatie van alle postkantoren op het grondgebied van de stad Antwerpen.Doel:De locatie van postkantoren kan gebruikt worden als ondersteunend instrument voor de dienstverlening. De postkantoren zijn ingedeeld volgens het volgende subtype: postkantoor en postpunt. Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens uit de Gouden Gids en de Post. Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het gebouw of het perceel.  Creatiedatum: 2004-08-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2007-03-01T00:00:00  Beheer: GIS-Beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/581b151f146f40a3bab6bee5dedd3e1f_42
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:46 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom