Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Voorstelling van de profiellijnen, horende bij de Quartair en Tertiair kartering op schaal 1/50.000 en van de Krijtfaciëskartering op schaal van Vlaanderen. Voor het Quartair en Tertiair werden per kaartblad 1 of meerdere profiellijnen getrokken. Voor het krijt zijn deze kaartbladonafhankelijk. Bij de lijnen hoort telkens een link naar de profielfiguur zoals die opgeleverd werd bij de kartering. De attributen geven aan bij welke kartering de lijn hoort, op welk kaartblad het ligt en welk volgnummer het profiel daarin heeft.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 2001
Laatst gewijzigd september 21, 2019, 03:17 (CEST)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:38 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2009-06-01
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2014-09-01
Dekking in tijd - Vanaf 1998-01-01
Dekking in tijd - Tot 2010-01-01

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit