KROTSPOT_GRENS SL/STC Samenvatting:Deze dataset toont de grenzen van alle Krotspot-gebieden. In deze krotspotgebieden zal het team van pandtoezichters alle private huurwoningen screenen om na te gaan of ze voldoen aan de Vlaamse wooncode. Doel:De geografische indeling in verschillende krotspotwijken heeft tot doel het krotspotten beheersbaar te maken en in projectvorm op te volgen met cijfertabellen, kaarten en grafieken.Aanmaak:Deze dataset werd manueel ingetekend in ArcGIS. De Krotspotgrenzen zijn volledig los van bestaande grenzen zoals postzone, sector- of wijkgrenzen.  Beheer: Carl Van Ginderen  Contact: carl.vanginderen@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/d6f22ae1367a426c8b0cb74237d0d310_197
Laatst gewijzigd mei 4, 2019, 19:02 (CEST)
Gecreëerd maart 21, 2019, 09:23 (CET)
Contactpunt GIS-dienst Stad Antwerpen
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-04-25
Thema geospatial

Activiteitenstroom