De aanleg van de R11bis, een tunnel onder de R11, is één van de ingrepen die voorzien is in het Masterplan 2020 voor de Antwerpse regio. Deze studie evalueert de effecten van de zes scenario’s die bij de opmaak van het streefbeeld voor deze nieuwe verbinding onderzocht zijn. De studie is gemaakt in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen. De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/streefbeeld-R11-2011-111116
Versie 20160125.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd januari 12, 2016, 11:29 (CET)

Activiteitenstroom