Files op afritten kunnen onveilige verkeerssituaties creëren op de uitvoegstrook of de hoofdrijbaan van de snelweg. Om deze problematiek in kaart te brengen, voerde het Verkeerscentrum een systematische screening uit van alle afritten van de Vlaamse snelwegen. Er werd telkens nagegaan: waar, wanneer en hoe frequent komen terugslaande files vanop afritten voor. De studie werd een eerste keer uitgevoerd in april 2013 op basis van meetdata uit 2012 met 88% van de afritten opgenomen in de analyse. Hiermee werd een objectieve basis gelegd voor verder detailonderzoek naar concrete en realiseerbare oplossingsmaatregelen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/fileproblematiek-afritten-snelwegen-vlaanderen
Versie 20160125.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd december 16, 2015, 15:19 (CET)

Activiteitenstroom