Files op afritten kunnen onveilige verkeerssituaties creëren op de uitvoegstrook of de hoofdrijbaan van de snelweg. Om deze problematiek in kaart te brengen, voerde het Verkeerscentrum een systematische screening uit van alle afritten van de Vlaamse snelwegen. Er werd telkens nagegaan: waar, wanneer en hoe frequent komen terugslaande files vanop afritten voor.
De studie werd een eerste keer uitgevoerd in april 2013 op basis van meetdata uit 2012 met 88% van de afritten opgenomen in de analyse. Medio 2015 waren, op enkele afritten na, alle afritten in Vlaanderen uitgerust met detectoren en werd de studie een tweede keer uitgevoerd (meetdata juli 2014 - juni 2015). Naast een update van de cijfers geeft dit rapport ook de evolutie van de afritfiles en de effecten van een aantal recente aanpassingen aan de weginfrastructuur weer.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/fileproblematiek-afritten-snelwegen-vlaanderen
Versie 20160125.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd december 16, 2015, 15:27 (CET)

Activiteitenstroom