Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Overzicht van de organisaties die geografische objecten in Vlaanderen beheren. De referentielijst bevat ten minste alle beheerders van wegen en waterlopen. Een beheerder is een “organisatie” die het beheer van een geografisch object uitvoert, heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. Meestal is dit een openbare instantie, maar ad hoc kunnen ook privébedrijven (rechtspersonen) in deze lijst opgenomen worden. Zowel de moederorganisatie als haar afdelingen kunnen opgenomen worden. De referentielijst bevat geen informatie over de levensloop of andere informatie van organisaties, bvb een periode van bestaan (datum van oprichting, datum van opheffing, datum van ontbinding, …), de status (actief, opgeheven, …), adres(sen)… Voor rechtspersonen kan deze informatie via het Ondernemingsnummer opgevraagd worden.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Versie 10/01/2018
Laatst gewijzigd september 20, 2018, 15:17 (CEST)
Gecreëerd januari 22, 2018, 17:30 (CET)
Datum publicatie 2018-01-17
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2018-01-10
Dekking in tijd - Vanaf 2004-10-28
Dekking in tijd - Tot 2018-01-10

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit