sRSA_HARDE_RUGGENGRAAT Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:In het s-RSA wordt vanuit een algemene visie een toekomstig ruimtelijke beleid voor de stad voorgesteld. De strategische kaart is de synthese van het te voeren actief beleid van het s-RSA. Deze kaart is als volgt opgebouwd: De strategische kaart bestaat uit 5 strategische ruimtes: de harde ruggengraat, de zachte ruggengraat, de groene singel, het levendig kanaal en het lager netwerk. Een strategische ruimte vervult een sleutelrol in het actief beleid van het s-RSA. Het is in deze ruimtes dat de stad de komende 15 jaar prioritair wenst te investeren met mensen en middelen.Binnen elke strategische ruimte heeft het s-RSA strategische programma’s afgebakend. Een strategische programma geeft een meer specifieke en pragmatische inhoud aan de strategische ruimte. Voor elk programma heeft het s-RSA eveneens strategische projecten aangeduid: dit zijn de vooropgestelde acties waarmee het structuurplan de visie en gebiedsgerichte doelstellingen wil realiseren. Sommige strategische projecten zijn prioritair: dit zijn de zogeheten hefboomacties. De "harde ruggengraat" is een van de vijf strategische ruimten van het s-RSA. De "harde ruggengraat" volgt grotendeels de geografische loop van de Schelde en omvat de omgeving van de Noorderlaan, het Eilandje, de Kaaien, de kernstad, de stationsomgeving van Antwerpen Centraal, het Zuid en Nieuw Zuid, de Investeringszone Petroleum Zuid, het industriegebied in Hoboken en de hoofdassen op Linkeroever die de ruimtelijke verbinding zijn met Rechteroever. Deze strategische ruimte is de kern van het het stedelijk gebied, de "ruggengraat" van de stad. Het is het voornaamste structurerende element van de grootstad, waar hoogbouw, kantoren en winkelcentra samengaan met de historische kern. De ruimtelijke ontwikkeling en groei van de stad gebeurt langs deze as. De bedoeling hier is de relatie tussen de Schelde en de stad opnieuw aan te halen (o.m. door een heraanleg van de kaaien) en het metropolitaan karakter van de stad te versterken aan de hand van grootstedelijke functies en cultuur (bv. musea). Doel:Visualisatie en afbakening van de "harde ruggengraat" voor de stad Antwerpen. De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. Algemeen geldt dat de strategische kaart geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan is. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De kaartlaag is het resultaat van de omzetting van de strategische ruimten naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. De kaartlaag geeft aan waar de "harde ruggengraat" en de overeenkomstige programma's, projecten en hefboomacties zijn afgebakend.  Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1c45659a2ccd4447aa2fe5bedef777ff_219
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:47 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom