Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Deze kaart moet gebruikt worden als overlay op de Quartairprofieltypekaart Vlaanderen (1/50.000), die een beeld geeft van de voorkomende Quartaire profieltypes voor gans Vlaanderen. Indien deze kaart geactiveerd is kan informatie over het aanwezige profieltype op een bepaalde locatie rechtstreeks opgeroepen worden. Fiches met de profieltypes zijn nog niet voor alle kaartbladen gekoppeld aan de kaartlaag. Hieraan wordt nog verder gewerkt.

Deze kaart is samengesteld op basis van de individuele Quartairgeologische profieltypekaarten per kaartblad op schaal 1/50.000. Elke individuele kaart per kaartblad geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten per kaartblad aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variƫren erg in dikte.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd juni 13, 2020, 06:20 (CEST)
Gecreƫerd juli 5, 2019, 23:47 (CEST)
Contactpunt Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2019-07-01
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit