Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De GIS-laag Schadegevallen en meldingen toont de ligging van de schadegevallen en meldingen bodemverontreiniging waarvoor bij OVAM informatie gekend is.

Het gebied van een schadedossier omvat alle gronden die opgenomen zijn in één of meerdere opdrachten gekoppeld aan het schadedossier.

Per dossier wordt het volgende weergegeven:

  • het dossiernummer zoals gekend binnen OVAM

  • het hoogst opdrachttype binnen het dossier (vaststelling schadegeval, melding schadegeval, melding bodemverontreiniging, evaluatierapport schadegeval)

  • de meest recente rapportdatum per opdrachttype.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd juni 2, 2019, 12:48 (CEST)
Gecreëerd december 13, 2018, 01:21 (CET)
Contactpunt Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
Uitgever Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
Datum publicatie 2018-07-02
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit