SECUNDAIR_ONDERWIJS_OVERZICHT  Samenvatting:Locatie van scholen voor basisondewijs (kleuter- en/ of lageronderwijs) van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de locatie van de basisscholen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:De Studiedienst verwerkt jaarlijks descholen-inventaris van Vlaamse Gemeenschap,waaruit hun locatie wordt afgeleid.De secundaire scholen kunnen ingedeeld worden volgens volgende subtypes: voltijds secundair onderwijs, deeltijds secundair onderwijs (DBSO), buitengewoon secundair onderwijs (BUSO). Elke voorziening heeft als extra gegevens het 'Net'waartoe de school behoorten als unieke sleutel de AGODI-nummer.  Creatiedatum: 2004-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2019-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2019-09-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: GIS-beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/5455b95e8ed1407da444319d54ea97de_256
Laatst gewijzigd augustus 4, 2020, 21:48 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom