Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

SERVICEFLAT_OVERZICHT OCMW De geo-laag geeft de exacte lokaties van de serviceflats weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het woon- en zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Een serviceflatcomplex is een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen. Personen die zorgbehoevend zijn en personen vanaf 65 jaar of ouder kunnen er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden. Zij kunnen facultatief een beroep op ouderenzorg doen. ‘Assistentiewoningen’ zijn een andere benaming voor serviceflats. Op basis van een aantal karakteristieken van de flat en de relatie met zorgmogelijkheden worden dergelijke flats al dan niet erkend als ‘assistentiewoning’ door de Vlaamse gemeenschap. De bewoners van zowel de erkende als niet-erkende assistentiewoningen kunnen een beroep doen op basiszorgaanbod die nabij de woning wordt voorzien.De meeste serviceflats zijn huurflats; een minderheid van de serviceflats zijn koopflats. Het onderscheid is niet zichtbaar in deze geo-laag.De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Icuro en VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2016-09-01T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Jerry Ruys - Jerry Ruys (OCMW)  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/130ab20222ac427abbb6052d44b089f8_17
Laatst gewijzigd november 4, 2018, 17:03 (CET)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 11:07 (CEST)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit