Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren. Als na grondige analyse van een signaalgebied blijkt dat het risico op wateroverlast bij ontwikkelen van het gebied volgens de bestemming groter wordt dan beslist de Vlaamse Regering tot een vervolgtraject voor dat gebied. In het vervolgtraject legt de Vlaamse Regering een ontwikkelingsperspectief voor het gebied vast en bepaalt ze via welk instrument het ontwikkelingsperspectief moet gerealiseerd worden. Als het signaalgebied een andere bestemming moet krijgen, duidt de Vlaamse Regering ook het bestuur aan dat het initiatief moet nemen om de herbestemming te realiseren.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd juni 2, 2019, 11:30 (CEST)
Gecreƫerd januari 29, 2018, 16:13 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Datum publicatie 2017-03-31
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2017-03-31
Dekking in tijd - Tot 2099-03-31

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit