Download: https://ceph.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/raster/Skyviewfactor_kaart.tif Skyviewfactor - kaart  SW/EMADe Sky view factor is een belangrijke parameter in de hittekaart-overdag of potentiele stralingstemperatuurkaart, en aldus een belangrijke oorzaak van het stedelijk hitte-eilandeffect. De potentiële stralingstemperatuur wordt namelijk bepaald door de straling die op een menselijk lichaam in de stad afkomt. Deze straling is een combinatie van kortgolvige straling (licht) en langgolvige straling (infrarood) die direct op het lichaam inschijnt of indirect via weerkaatsing op gebouwen en de grond op het lichaam wordt geprojecteerd. De sky view factor is een belangrijke parameter bij het berekenen van de directe en indirecte straling.Het stedelijk hitte-eiland effect (SHE) ontstaat wanneer er een temperatuurverschil optreedt tussen stad en omliggende platteland en is hoofdzakelijk het gevolg van de bebouwde en verharde omgeving. Het SHE is ’s nachts het grootste, en is vooral voelbaar tijdens de zomermaanden. Het meest bekende gevolg van dit effect is de ‘hittestress’ of het ‘gevoel van onbehagen’ bij warme temperaturen. Tijdens hittegolven en vooral s’ nachts kan hittestress leiden tot gezondheidsproblemen en zelfs sterfte, vooral bij zieke, jonge (-4j) en oudere (+65j) bevolking. Andere gevolgen van het SHE zijn het falen van infrastructuur, machines, vermindering van de arbeidsproductiviteit, verminderde levensduur van materialen…De stad Antwerpen bracht het SHE in kaart in eerste instantie om een preventie- en communicatiebeleid uit te werken voor haar bewoners, bedrijven en bezoekers en om beleidsmaatregelen te treffen om zodoende de leefbaarheid in de stad te verhogen. In tweede instantie kadert dit onderzoek in de opmaak van de Antwerpse Adaptatiestrategie die stelselmatig de uitdagingen van de stad t.a.v. klimaatverandering in kaart brengt. Dezelfde studie wees namelijk uit dat het SHE ten gevolge van de opwarming van de aarde zal verhogen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/39a3ed0911bf4a8187e02abae3d82760
Laatst gewijzigd februari 4, 2020, 19:48 (CET)
Gecreëerd november 4, 2019, 19:16 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2019-10-08
Laatst gewijzigd (originele) 2019-10-08
Thema geospatial

Activiteitenstroom